IZJAVA O PRIVATNOSTI

trgovačkog društva TALENT SHOW d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 20

Ova izjava o obradi osobnih podataka odnosi se na sve ispitanike čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske od strane trgovačkog društva TALENT SHOW d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 20, OIB: 65715752263 (nastavno: Voditelj obrade).

 Objavom ove izjave osiguravamo dostupnost iste svim ispitanicima čije podatke prikupljamo, a prije nego što podatke zaista i prikupimo. Na taj način osiguravamo zakonito prikupljanje i obradu Vaših podataka.

TKO SMO MI?

Mi se bavimo veleprodajom igračaka velikim trgovačkim lancima, a također i prodajom igračaka u maloprodaji putem našeg web shopa.

Kontaktirati nas možete na više načina:

 • Slanjem elektroničke pošte na adresu info@pandin-brlog.hr
 • Pozivom na broj telefona+385 1 7980 979
 • Slanjem pošte na adresu TALENT SHOW d.o.o., Pomerio 20, 51 000 Rijeka
 • Slanjem fax poruke na broj: +385 1 7980 976

 ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), a to je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć podataka kao što ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Da bismo bili u mogućnosti pružati naše usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obavezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne ugrožavaju Vašu privatnosti.

U slučaju korištenja podataka u marketinške ili druge svrhe koje nemaju zakonsku osnovu ili ne ulaze u naš legitimni interes, tražit ćemo Vašu dodatnu pisanu suglasnost.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Zavisno o tome na koji način i iz kojeg razloga stupate u kontakt s nama, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu elektroničke pošte
 • Godinu rođenja (kako bismo znali jeste li stariji od 16 godina i time zakonski sposobni za sebe dati privolu za obradu osobnih podataka ili nam je potrebna privola nositelja roditeljske odgovornosti)
 • Adresu za dostavu naručenih ili osvojenih proizvoda
 • Broj mobilnog uređaja ili broj fiksnog telefona
 • IP adresa

U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobni podaci koje prikupljamo bit će korišteni u svrhu izvršenja naše usluge ili poslovne suradnje s Vama pa Vaše osobne podatke prikupljamo u slučaju da izrađujete račun na našem web shopu, naručujete putem našeg web shopa, prijavljujete se na račun na našoj internetskoj stranici, dodajete proizvode u Vašu košaricu na našoj internetskoj stranici, povezujete se s nama putem društvenim mreža. Kako bismo Vam mogli pružiti svoje usluge potrebni su nam Vaši osobni podaci. U slučaju namjere korištenja Vaših osobnih podataka u druge svrhe, Voditelj obrade će prethodno pribaviti Vašu privolu.

Poduzeli smo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima je cilj zaštiti Vaše osobne podatke.

Primjerice, svi podaci koje posjedujemo u fizičkom obliku čuvaju se u zaključanoj prostoriji s kontroliranim pristupom samo osobama kojima je nužan uvid u te podatke radi izvršavanja naše usluge Vama, dok su podaci koje čuvamo u digitalnom obliku zaštićeni lozinkom te pravo pristupa odobrava samo na temelju stvarne potreba zaposlenika Voditelja obrade za tim zaštićenim podacima.

Sve mjere se redovito provjeravaju i prilagođavaju aktualnoj tehnologiji i propisima. Ako bi ipak došlo do povrede Vaših osobnih podataka, a koja povreda bi mogla predstavljati veliki rizik za Vaša prava, o navedenom ćemo Vas obavijestiti sukladno važećim propisima. Napominjemo da ste i sami dužni brinuti o svojim osobnim podacima na način da svoje korisničke podatke i/ili lozinke sigurno pohranite i čuvate u tajnosti.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vam mogli isporučiti naručene proizvode s našeg web shopa, provesti financijske transakcije za kupljene proizvode, spriječiti neovlaštenu aktivnost, obratiti Vam se s porukama koje su vezane uz našu poslovnu suradnju, a nisu marketinške prirode za koju moramo imati Vašu posebnu privolu. Vaši osobni podaci su nam također potrebni kako bismo Vam omogućili da dijelite sadržaj s naše internetske stranice na svojim računima na društvenim medijima.

U slučaju prikupljanja osobnih podataka djece, odnosno osoba mlađih od 16 godina, navedene osobne podatke može dati nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Osobni podaci djeteta bit će prikupljani isključivo u svrhu darivanja djeteta u slučaju organiziranja turnira  ili nagradnih igara na društvenim mrežama.

Osobni podaci djece koji su prikupljeni u ranije navedene svrhe bit će brisani po isteku nagradne igre ili nakon završetka turnira tijekom kojeg su uručene nagrade koje čine dio asortimana Voditelja obrade.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom poslovnog odnosa s drugim trgovačkim društvima su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona osobe s kojom surađujemo unutar navedenog trgovačkog društva.

Za potrebe internet trgovine, prikupljamo i obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke dok financijske podatke ne prikupljamo niti pohranjujemo. Radi izvršenja financijske transakcije, pristupit ćete davateljima usluga za te mi nećemo imati uvid u Vaše brojeve kartica i u broj rata koji unosite.

Plaćanja se vrše gotovinom po primitku pošiljke, karticama ili putem opće uplatnice. Ostale detalje vezane uz plaćanje, možete naći u našim Općim uvjetima poslovanja.

Vaše identifikacijske i kontakt podatke (ime i prezime, adresa dostave, broj telefona) dijelimo s našom partnerskom dostavnom službom koja je samostalni voditelj obrade u odnosu na podatke koje im dostavljamo, a koji su potrebni kako bi Vam naručeni ili osvojeni proizvodi bili dostavljeni.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše podatke koji su nam potrebni radi izdavanja računa (ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj) čuvamo u skladu sa zakonskim propisima.

Vaše osobne podatke koji nisu vezani uz izdavanje računa (e-mail adresa, IP adresa, godina rođenja, broj telefona)  obrađujemo i čuvamo tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa te ih pohranjujemo na period od jedne godine od dana prestanka istog, osim u slučaju ranijeg povlačenja Vaše privole u odnosu na neki od podataka za koji nemamo zakonsku ili ugovornu osnovu, odnosno legitimni interes.

Osobni podaci djece bit će brisani odmah nakon završetka nagradne igre, turnira, odnosno uručenja nagrade djetetu, što je jedina svrha zbog koje prikupljamo osobne podatke djece, ako se takve akcije provode.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke koje ste nam povjerili prikupljamo, koristimo, obrađujemo i pohranjujemo u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske). Pazit ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani ne duže od predviđenog perioda čuvanja. Obvezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje bit će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke ćemo proslijediti trećim osobama samo ako imamo Vašu privolu, radi se o ispunjenju naših zakonskih obveza ili je dijeljenje nužno kako bismo zaštiti Vaše interese ili izvršili uslugu koju ste od nas zatražili. Svaka treća strana je dužna čuvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po našem nalogu.

Vaše podatke dostavljamo sljedećim osobama:

–              Našem računovodstvenom servisu dostavljamo Vaše ime i prezime, adresu i OIB, budući da se navedeni podaci nalaze na računu

–              Dostavnoj službi dostavljamo Vaše ime i prezime, adresu i broj telefona

Računovodstveni servis i dostavna služba također osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi sukladno važećim zakonskim propisima, s tim da su oni za podatke koje prikupljaju također voditelji obrade te im mi ne dajemo naloge i upute na koji način će postupati s navedenim podacima.

Vaši osobni podaci neće od strane naših partnera biti korišteni u vlastite ili promidžbene svrhe niti će biti prosljeđivani trećim osobama.

U slučaju dijeljenja podataka dostavnoj službi ili službi za plaćanje karticama, takve službe su samostalni voditelji obrade osobnih podataka te primljene podatke obrađuju u skladu s vlastitim politikama zaštite osobnih podataka.

KOJA SU VAŠA PRAVA KAO VLASNIKA OSOBNIH PODATAKA?

 • Pravo na pristup – imate pravo zatražiti kopiju svih Vaših  podataka koje obrađujemo
 • Pravo na ispravak – imate pravo tražiti ispravak Vaših podataka koje obrađujemo, ako podaci nisu ispravni
 • Pravo na zaborav – u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših podataka iz naše evidencije
 • Pravo na ograničenje obrade – kada se u obradi Vaših podataka koriste određeni uvjeti, imate pravo ograničiti takvu obradu podataka
 • Pravo prijenosa podataka – Vaše je pravo da Vaše podatke, koje mi obrađujemo, prenesete u drugu organizaciju
 • Pravo na prigovor – Imate pravo prigovora na određene vrste obrade Vaših osobnih podataka (npr. izravni marketing)
 • Pravo na odbijanje automatske obrade podataka, uključujući profiliranje – Vaše je pravo suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka
 • Pravo na sudski postupak – U slučaju da odbijemo postupiti prema pravu na pristup, za odbijanje će biti naveden razlog. Možete se žaliti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili izravno nama prema kontakt podacima:

TALENT SHOW d.o.o., Pomerio 20, 51 000 Rijeka

Telefon +385 1 7980 979

E-mail: info@pandin-brlog.hr