Podaci o Prodavatelju:

TALENT SHOW d.o.o.
Pomerio 20, 51000 Rijeka, Hrvatska
Ured u Zagrebu: Višnjevac 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 7980 979
Fax: +385 1 7980 976
Mail:  [email protected]

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040305282, OIB: 65715752263
Broj računa IBAN: HR4824840081106524075 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
Iznos temeljnoga kapitala: 1.145.000,00 kn. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje: Igor Zupičić i Željka Borota

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Definicije

Prodavatelj je trgovačko društvo TALENT SHOW d.o.o. s podacima koji su navedeni u Podacima o prodavatelju.

Proizvođač je je osoba koja je izradila stvar, uvezla stvar na područje Europske unije i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na stvar stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izabere proizvod, isti ubaci u košaricu ili naruči putem elektroničke pošte, plati kreditnom karticom, Internet bankarstvom, uplatnicom u banci, pošti ili Financijskoj agenciji i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu proizvoda pa proizvod plati gotovinom prilikom isporuke ili preuzimanja kod Prodavatelja (pouzećem).

Potrošač je fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji s Prodavateljem izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i na koju osobu se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Na sve kupce koji nisu potrošači primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe.

Korisnik je svaka osoba koja posjeti web stranicu na adresi https://www.pandin-brlog.hr/.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Prodavatelja i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije

Komercijalno jamstvo je obveza Prodavatelja kao davatelja jamstva kojom se obvezuje Kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar, ako ta stvar ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu. Račun i izjava o komercijalnom jamstvu su jedini dokumenti putem kojih Kupac može ostvariti prava iz Komercijalnog jamstva.

Predugovorna obavijest

Ovi Opći uvjeti su ujedno i predugovorna obavijest za Potrošače i Kupce koji sklapaju ugovor s Prodavateljem bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.

Prije nego Potrošač sklopi ugovor s Prodavateljem, Prodavatelj Kupca na jasan i razumljiv način obavještava o glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno obzirom na proizvod, maloprodajnoj cijeni proizvoda, koje obavijesti se nalaze unutar web shopa Prodavatelja za svaki proizvod koji Prodavatelj nudi. Putem ovih Općih uvjeta Prodavatelj obavještava Kupca o uvjetima otkaza ili raskida sklopljenog ugovora.

Propisi

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača u odnosu na Potrošače te Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini i drugi primjenjivi propisi na sve Kupce.

Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja (nastavno: Opći uvjeti) propisuju uvjete korištenja i pravila kupnje putem internetske stranice https://www.pandin-brlog.hr/ , a koja je u vlasništvu trgovačkog društva TALENT SHOW d.o.o. (nastavno i Prodavatelj).

Sklapanje ugovora putem web stranice https://www.pandin-brlog.hr/predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Online kupnja na https://www.pandin-brlog.hr/ dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Talent Show d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Pravo korištenja internetskom stranicom osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki na mjestima na kojima one postoje. Korisnik je upoznat i suglasan s mogućnošću povremenih prekida ili nedostupnosti internetske stranice https://www.pandin-brlog.hr/ te prihvaća da TALENT SHOW d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za štetu koja nastane zbog ili uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja ovom internetskom stranicom. Kupac izričito potvrđuje da se ovdje navedeni uvjeti odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

TALENT SHOW d.o.o.  se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana uz korištenje internetske stranice https://www.pandin-brlog.hr/, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom internetske stranice Prodavatelja. Korisnik je suglasan i prihvaća da je korištenje internetske stranice https://www.pandin-brlog.hr/ isključivo njegova odgovornost.

TALENT SHOW d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi Općih uvjeta, kao i Izjavu o privatnosti i Politiku o kolačićima. Korisnik je dužan pravodobno se upoznati sa sadržajem Općih uvjeta, Izjave o privatnosti i Politikom o kolačićima, kako bi ostao informiran u slučaju eventualnih izmjena te se poziva da ih prije pregledavanja odnosno korištenja sadržaja i kupnje na Internet stranici Prodavatelja pozorno pročita. Pristupom na Internet stranicu Prodavatelj i pregledavanjem, odnosno korištenjem sadržaja i kupnjom na navedenoj internetskoj stranici, Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete, Izjavu o prikupljanju i korištenju osobnih podataka te Politiku o kolačićima i svjestan je da se isti na njega primjenjuju. U slučaju da Korisnik nije suglasan s navedenim, neće se koristiti internetskom stranicom Prodavatelja.

Na ugovor se primjenjuju oni Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku korištenja internet stranice Prodavatelja, odnosno narudžbe proizvoda. Nastavkom korištenja internetske stranice Prodavatelja nakon objave novih, promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o povjerljivosti podataka (Privatnost podataka) i Politike kolačića, smatra se da je Korisnik upoznat s istima.

Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetske stranice Prodavatelja mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti sadržaj i vrijeme dostupnosti ponude određenih proizvoda na svojoj internetskoj stranici.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na internetsku stranicu u dobroj vjeri, kako bi Korisniku olakšao odabir prilikom kupovine. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode, stoga Prodavatelj ne jamči da iste u potpunosti i u svakom detalju odgovaraju izgledu samog proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije i opisa proizvoda na internetskoj stranici Prodavatelja, posebno ako Proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije se redovito i detaljno provjeravaju.

Svi materijali, uključujući vizualni identitet i sadržaj internet stranice Prodavatelja isključivo su vlasništvo Prodavatelja i koriste se samo uz izričito odobrenje nositelja prava intelektualnog, odnosno industrijskog vlasništva. Bilo kakvo njihovo skidanje, umnožavanje, distribuiranje, prenošenje, objavljivanje, povezivanje, prodavanje, mijenjanje ili brisanje bez izričitog pisanog odobrenja Prodavatelja strogo je zabranjeno. Posljedica kršenja Općih uvjeta može biti pokretanje parničnog postupka i/ili kaznenog progona protiv počinitelja zbog povrede prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva ili kakvog drugog prava Prodavatelja.

Ovi Opći uvjeti, zajedno s podacima objavljenima na internetskoj stranici https://www.pandin-brlog.hr/  predstavljaju predugovornu obavijest, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Cijene i plaćanje

Iskazane cijene su maloprodajne i izražene su u službenoj valuti Republike Hrvatske, sadržavaju PDV i vrijede za sve ponuđene načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. U cijenu nije uključen trošak dostave. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

Prodavatelj zadržava pravo odbiti sklapanje ugovora o prodaji ako je očigledno da je istaknuta cijena nerazmjerna stvarnoj cijeni proizvoda i da se radi o evidentnoj omašci kod isticanja cijene koja je rezultat sistemske i/ili ljudske pogreške. Kupci će biti pravodobno obaviješteni o ispravnoj cijeni i mogućnostima isporuke određenog proizvoda. Prodavatelj vrši kontrolu unosa cijena u web trgovinu na više razina te su navedene situacije izvanredne i zbog njih se Prodavatelj unaprijed ispričava Kupcima.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

Plaćanje karticama

Kartica se tereti automatski. Prilikom naručivanja Kupac se preusmjerava na T-Com Pay Way sigurni sustav online naplate, gdje dovršava kupovinu unosom broja svoje kartice, sigurnosnog koda i datuma valjanosti kartice.

Prodavatelj prihvaća sljedeće kartice:

– MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Visa Premium

Minimalni iznos za kupnju na rate je 39,82 € (300,00 kn). Kupnja na rate omogućena je na sljedeće načine:

Zagrebačka banka:

MasterCard, Visa Avenue Mall, Visa Business kartice Zabe: 2-24 rate

Privredna banka Zagreb:

Visa Premium, Visa i Maestro PBZ-a: 2-6 rata

Erste & Steiermärkische Bank:

Diners: 2-6 rata

MasterCard, Maestro i Visa MB+ grupacije: 2-6 rata

MB- Grupacija:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Slatinska banka d.d.

Istarska Kreditna Banka Umag d.d.

Sberbank d.d.

Kentbank d.d.

Agram Banka d.d.

Za sigurnost plaćanja i podataka Kupaca brine se T-Com Payway, usluga online autorizacije kreditnih kartica T-Com-a. Plaćanje i autorizacija kreditnim karticama odvija se online u stvarnom vremenu. Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaštićeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Plaćanje općom uplatnicom ili internet bankarstvom (virman)

Plaćanje je moguće izvršiti putem internet bankarstva ili općom uplatnicom u bilo kojoj banci ili pošti u Republici Hrvatskoj. Kad u procesu kupovine Kupac odabere plaćanje virmanom, na e-mail će mu biti poslani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Valuta plaćanja je € (euro). Plaćanje je moguće izvršiti isključivo uplatom s hrvatskog računa, nakon čega Kupac šalje Talent Show d.o.o. potvrdu o uplati. Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 7 dana od potvrde narudžbe. Prodavatelj naručenu robu šalje na željenu adresu unutar 10 radnih dana od primitka uplate.

Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke (pouzećem)

Opcija plaćanja pouzećem Kupcu omogućuje da iznos narudžbe podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem vrši se dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu i isključivo u gotovini. U slučaju da Primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Plaćanje putem aplikacije KEKS Pay

Prilikom plaćanja Kupac odabire KEKS Pay način plaćanja i prati upute na ekranu – potrebno je pokrenuti aplikaciju na mobitelu, skenirati QR kôd i potvrditi kupovinu pomicanjem slidera na mobitelu udesno. Ako se plaćanje vrši putem mobilnog uređaja, nije potrebno skenirati QR kôd, već samo pokrenuti aplikaciju i potvrditi kupovinu pomicanjem slidera udesno.

Posebni oblici prodaje

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Takva prodaja obuhvaća, između ostaloga, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe.

Cijene, uvjeti plaćanja i posebni oblici prodaje vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Prodavatelj može periodično, prema svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i slično. Popusti, kuponi i akcije međusobno se ne zbrajaju.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje Prodavatelj ističe cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je Prodavatelj primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Narudžba

Proizvod se smatra naručenim i ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu Kupca da prihvaća ponudu Prodavatelja, odnosno u trenutku kada Kupac u sučelju web trgovine elektronički odabere, odnosno spremi u potrošačku košaricu odabrane proizvode i konačno potvrdi narudžbu.

Sve narudžbe kreirane od ponedjeljka do petka prije 14 sati bit će obrađene u istom danu. Narudžbe zaprimljene nakon 14 sati bit će obrađene sljedeći radni dan. Narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i blagdanom bit će obrađene prvi idući radni dan.

Obavijest o dostavi naručenih proizvoda Kupcu će na upisanu e-mail adresu biti poslana nakon što naručeni proizvodi budu spremni za dostavu.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, o tome će Prodavatelj pisanim putem obavijestiti Kupca, koji može otkazati narudžbu ili prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li Kupac otkazati narudžbu, Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od otkaza narudžbe.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Ako je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je naručio, dužan ga je vratiti Prodavatelju o njegovom trošku te ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće, na povrat uplaćenog novca.

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih proizvoda neće moći isporučiti jer su u potpunosti ili djelomice rasprodani. Kupac će o navedenome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte i u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Dostava

Dostavu paketa obavlja kurirska služba GLS Hrvatska, a isporuka bi trebala uslijediti u roku od 3 – 5 dana od primitka obavijesti o potvrdi narudžbe. Tijekom akcija je moguć duži rok isporuke. Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Dostava na otoke obavlja se prema rasporedu; od ponedjeljka do petka: Krk, Cres, Lošinj, Rab, Murter, Korčula, Pelješac, Vir, Pag, Hvar i Brač. Ponedjeljkom i srijedom dostavlja se na otok Vis, a ponedjeljkom i četvrtkom na otoke Pašman i Ugljan.

Dostava na otoke koje GLS dostavna služba ne pokriva vlastitim vozilima, obavlja se u suradnji s Hrvatskom poštom. Popis otoka koji spadaju u Zonu 2 dostave nalazi se na web stranici GLS Croatia.

Dostava se obavlja radnim danom 08 – 17 sati. Radni dani su od ponedjeljka do petka, izuzevši praznike i neradne dane. Prilikom otpreme narudžbe, Kupac će zaprimiti obavijest SMS-om i e-mailom, a potonji će sadržavati broj za praćenje pošiljke i poveznicu na kojoj je moguće pratiti gdje se paket nalazi.

U slučaju da paket ne bude dostavljen u dogovorenom vremenu, molimo Vas da se obratite dostavnoj korisničkoj službi GLS Hrvatska na https://gls-group.eu/HR/hr/kontakt

Dostava se naplaćuje u iznosu od 3,98 € (30 kn) po narudžbi (PDV uključen). Dostava je potpuno BESPLATNA za narudžbe vrijednosti veće od 50,00 € (376,73 kn) (PDV uključen).

Proizvodi će biti zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne oštete. Kupac, odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je pregledati proizvod prilikom njegovog preuzimanja te eventualna oštećenja odmah reklamirati dostavnom radniku koji je paket dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku s vidljivim vanjskim oštećenjima. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je podnijeti prigovor dostavljaču odmah pri uručenju pošiljke te o istom pisanim putem obavijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: [email protected] . Kupac, odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je po primitku proizvoda potpisati otpremnicu ili dostavnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju pošiljke.

Gdje je moja narudžba?

Status narudžbe moguće je provjeriti putem poveznice poslane u e-mailu dostavne službe. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema s dostavom, slobodno nas kontaktirajte na +385 (0)1 7980 979 ili na e-mail [email protected].

Dostavna će Vam služba na dan isporuke poslati SMS poruku na broj mobilnog telefona ostavljen u narudžbi, a kojom će Vas obavijestiti o isporuci i dostaviti broj pošiljke.

Registracija

Na stranici Prodavatelja kupnju možete izvršiti kao registrirani ili neregistrirani kupac. U slučaju registracije, Prodavatelj sprema osobne podatke Kupca na korisničkom računu Kupca za eventualne buduće kupnje. Registracijom i učlanjenjem u program vjernosti (loyalty program), Kupac može ostvariti različite pogodnosti.

Prilikom registracije, odnosno kreiranja korisničkog računa, Korisnik je obvezan upisati svoj naziv odnosno ime, odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju, odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih  podataka.

Ako se Korisnik želi registrirati putem Facebook računa te komentirati i aktivno sudjelovati na Facebook profilu Prodavatelja, TALENT SHOW d.o.o. ovlašten je koristiti puno ime, odnosno Facebook račun Korisnika.

Korisnički se račun kreira samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu te nije dozvoljena uporaba tuđeg korisničkog računa.

Ako Prodavatelj utvrdi kršenje odredbi Općih uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo ugasiti korisnički račun Korisnika po slobodnoj procjeni i bez obveze naknade bilo kakvog troška ili štete.

U slučaju kupnje bez registracije, pojedinosti o Kupcu i odabranoj narudžbi Kupcu će biti dostavljeni putem elektroničke pošte na adresu koju je Kupac dao Prodavatelju.

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je roba koja čini predmet ugovora predana u posjed predana Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik.

Ako je jednom narudžbom Potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Potrošač je dužan prije isteka navedenog roka obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
Navedena obavijest može biti poslana poštom na adresu Prodavatelja Višnjevac 3, Zagreb ili Pomerio 20, Rijeka, telefaksom na broj +385 1 7980 976 ili elektroničkom poštom na adresu [email protected], a obavijest mora sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte Potrošača.

Potrošač može koristiti i standardni primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (Obrazac preuzmite ovdje) koji je potrebno elektronički popuniti i poslati na mail adresu [email protected] . Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Izjavu o raskidu ugovora Potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Potrošač je dužan vratiti proizvod Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti o odluci Potrošača da raskida ugovor.

Povrat uplaćenog novca Prodavatelj će izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Potrošač je dužan dostaviti neoštećeni proizvod u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom i dokumentacijom s kojima je bio originalno isporučen, uključujući i račun. Izravne troškove povrata robe dužan je snositi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Povrat novca bit će izvršen služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, a u slučaju plaćanja pouzećem ili virmanom, povrat se vrši na tekući račun kojeg Potrošač dostavi.

Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Potrošaču bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju Potrošač vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko Potrošač vraća proizvod koji je sastavljen te ako postoji mogućnost da rastavljanjem proizvoda uzrokuje daljnje oštećenje proizvoda, potrebno je proizvod ostaviti sastavljen i kontaktirati Prodavatelja.

Isključenje prava na raskid ugovora

Potrošač nema pravo na raskid ugovora u slučajevima propisanim Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

 • Prodavatelj ugovor o uslugama u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Komercijalno jamstvo

Ako za neke proizvode Prodavatelj daje jamstvo, u tom slučaju vrijede jamstveni uvjeti navedeni u izjavi o jamstvu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i izjavi o jamstvu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i izjavi o jamstvu. Kupac je dužan čuvati izjavi o jamstvu i račun.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Potrošač je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kupac koji nije Potrošač dužan je primljeni proizvod pregledati ii dati na pregled i o vidljivim nedostacima Prodavatelja obavijestiti u roku od 8 dana, a kod trgovačkih ugovora bez odgađanja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

U kojim slučajevima postoji materijalni nedostatak

Nedostatak postoji

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost,

interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac

upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako

je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji

Osim ako je Potrošač   bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka na taj način i tako je Potrošač  to izričito i zasebno prihvatio.

Nedostaci također postoje i

 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući

u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu

prije sklapanja ugovora,

 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge

upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na

trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio

ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana

odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Potrošač nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj  može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru Potrošača:

 • zahtijevati od Prodavatelja uklanjanje nedostatka,
 • zahtijevati od Prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
 • zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
 • izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od navedenih slučajeva, Potrošač ima pravo i na naknadu pretrpljene štete.

Uklanjanje nedostataka

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Pravo Kupca na sniženje cijene i raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni, odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes­platno, u razumnom roku, računajući od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene, Kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak na zakonom propisani način, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora. Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, osim ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja, a Kupac duguje Prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji zbog nedostatka stvari, vraća stvar Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili dokaz da je Kupac stvar poslao natrag.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Kupac Prodavatelju može dostaviti prigovor u pisanom obliku:

 • poštom na adresu: Talent Show d.o.o., Višnjevac 3, 10 000 Zagreb
 • e-mailom na adresu: [email protected]

Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 15 dana od primitka istog.

Kupac je dužan u prigovoru navesti:

– ime i prezime, odnosno naziv podnositelja

– broj narudžbe

– adresu za dostavu odgovora na prigovor i eventualno preuzimanje pošiljke

– opis predmeta prigovora, kako bismo na isti mogli odgovoriti što kvalitetnije.

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR