OPĆA PRAVILA NAGRADNIH NATJEČAJA NA WEBSHOPU PANDIN BRLOG I/ILI STRANICAMA PARTNERA

Organizator nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je tvrtka Talent Show d.o.o. za trgovinu i usluge, Pomerio 20, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu Organizator).

Natječaj se priređuje u svrhu promocije Organizatora, odnosno proizvoda istog. Natječaj niti na koji način nije sponzoriran niti promoviran od strane društvene mreže Facebook ili Instagram (www.facebook.com, www.instagram.com), niti je povezan s Facebookom ili Instagram. Facebook ne sponzorira, promovira niti administrira ovaj natječaj te nije odgovoran za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih sporova.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova su Pravila objavljena na Facebook stranici Pandin Brlog https://www.facebook.com/pandin.brlog/.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator pridržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici Pandin Brlog.

TRAJANJE NATJEČAJA

Trajanje nagradnog natječaja određuje Organizator, a o čemu komunicira prilikom objave na stranicama Pandin brlog ili profilu društvenih mreža Facebook i Instagram Organizatora te njihovih partnera, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Pojam Partner obuhvaća druge tvrtke koje u suradnji s Organizatorom objavljuju pozive na sudjelovanje u nagradnim natječajima bilo putem svojih kanala društvenih mreža ili putem webstranica Partnera.

OPIS NATJEČAJA

Na Facebook i Instagram profilu Pandin Brlog (https://www.facebook.com/pandin.brlog/https://www.instagram.com/pandin.brlog/) objavit će se poziv na sudjelovanje u Natječaju. Ukoliko se natječaj održava u suradnji s Partnerom, pravila i uvjeti natječaja mogu se objaviti i putem njihovih kanala društvenih mreža te webstranica, uz spominjanje partnerskog odnosa između Organizatora i Partnera.

Pravila sudjelovanja u natječaju određuju Organizator te Organizator i Partner u suradnji. Uvjeti natječaja koji uključuju način sudjelovanja, nagradni fond te vrijeme trajanja, a potom i način i vrijeme objave dobitnika objavljuju se putem kanala na kojima se objavljuje i poziv na sudjelovanje te na bilo koji drugi način koji Organizator i/ili Partner smatraju primjerenim kako bi informacija došla do krajnjeg korisnika. Organizator i/ili Partner zadržavaju pravo da dobitnike obavijeste o dobitku nagrade putem bilo kojeg kanala kojega smatraju primjerenim (komentari i inbox društvenih mreža, email, SMS, telefonski poziv itd.)

 NAGRADE

Fond nagrada određuje Organizator te može biti drugačiji za svaki pojedinačni nagradni natječaj.

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu unutar natječaja. Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem kanala društvenih mreža Organizatora i/ili Partnera te na druge načine nabrojane u paragrafu “Nagrade”.

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail i kućnu adresu te broj telefona) putem kontakt forme u inbox Facebook ili Instagram stranice Organizatora i/ili Partnera nakon što je obaviješten o osvajanju nagrade od strane Organizatora i/ili Partnera. Na taj način daje se i pristanak za korištenje osobnih podataka isključivo u svrhu provedbe Natječaja, odnosno za slanje osvojenog paketa.

Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke.

Nakon primljenih podataka, Dobitnicima će nagrade biti poslane dostavnom službom po izboru Organizatora najkasnije u roku 30 dana od slanja podataka.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook ili Instagram (link: www.facebook.com , www.instagram.com ), osim radnika Organizatora i/ili Partnera i članova uredništva, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu unutar ovog natječaja.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Sukladno pravilima Facebooka i Instagrama, važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača (onom s osobne iskaznice). Ako će ime biti drugačije, korisnici s tih profila ne sudjeluju u nagradnom natječaju niti su u mogućnosti osvojiti nagradu.

Svaka poslana fotografija i/ili komentar mogu biti uklonjeni od strane administratora u slučaju da sudionici postave sadržaj koji u sebi sadrži elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo kojoj osnovi, koje su nemoralnog sadržaja ili na drugi način protivne prinudnim propisima i javnom moralu, biti će automatski isključeni iz sudjelovanja u Natječaju. Organizator i/ili Partner zadržava pravo da bez objašnjenja ukloni bilo koju fotografiju za koju smatra da je neprimjerena.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici pristaju da njihovi radovi budu objavljeni javno na Facebook ili Instagram stranici Organizatora i/ili Partnera te na stranici www.pandin-brlog.hr u svrhu promocije asortimana i drugih marketinških aktivnosti. Webstranica Pandin brlog poslane materijale smije koristiti u periodu od 3 godine.

Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, slika i odgovor mogu od strane Organizatora i/ili Partnera biti objavljeni i korišteni bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator i/ili Partner će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Ni Organizator i/ili Partner ni Facebook i Instagram stranica Pandin Brlog te stranice Partnera kao niti same tvrtke Facebook ili Instagram ni na koji način ne preporučuju, ne podržavaju, ne promiču, niti odgovaraju za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju postave u objavu.

Svaki Sudionik jamči Organizatoru i/ili Partneru da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i slično.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Organizator i/ili Partner se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

U Zagrebu, 05.12.2023.