Pošalji nam poruku!

  Talent Show d.o.o.


  Tel: +385 1 7980 979
  Fax: +385 1 7980 976
  Mail: info@talentshow.hr
  Podrška kupcima: info@pandin-brlog.hr
  Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040305282

  OIB: 65715752263

  Broj računa IBAN: HR4824840081106524075 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
  Iznos temeljnoga kapitala: 1.145.000,00 kn – uplaćen u cijelosti
  Član Uprave: Igor Zupičić, Željka Borota