Talent Show d.o.o. ( u daljnjem tekstu Talent Show) , Pomerio 20, 51000 Rijeka, OIB: 65715752263, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine i registracije Kupaca Internet stranice www.pandin-brlog.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice www.pandin-brlog.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Talent Showa.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@pandin-brlog.hr
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom kupovine Kupca odnosno prijavom na Internet stranici pandin-brlog.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Vrste osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje Talent Show d.o.o.
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne osobne podatke (ime i prezime)

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

– podatke vezane za korištenje web stranice www.pandin-brlog.hr

– podatke vezane uz korištenje Pandin brlog web shopa

– podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

– ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Talent Show d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.pandin-brlog.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Prikupljanje i obrada osobnih podataka  

Talent Show d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice pandin-brlog.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici, realizacije ugovora o kupnji robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Talent Show prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Voditelj obrade će obrađivati osobne podatke tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa s Kupcem te ih pohraniti na period od jedne godine od dana prestanka istog, osim u slučaju ranijeg povlačenja privole Kupca u odnosu na neki od podataka za koji nemamo zakonsku ili ugovornu osnovu.

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke.

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Talent Show d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@pandin-brlog.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pandin-brlog.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@pandin-brlog.hr. Prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr ,www.azop.hr

Uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera Talent Show d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Talent Show istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, Talent Show d.o.o. može revidirati i ažurirati u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici www.pandin-brlog.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.